Thư Viện Tỉnh Tây Ninh
Thư Viện Tỉnh Tây Ninh
Thư Viện Tỉnh Tây Ninh
Thư Viện Tỉnh Tây Ninh

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại: 0276.3815419

Thời gian tham quan tại một điểm: 120 phút

Mở cửa: 7:00 SA - Đóng cửa: 6:00 CH

Email: thuvientinh@gmail.com

Địa chỉ: 83 Phạm Tung, Phường 3, Tây Ninh Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh

Thư viện tỉnh Tây Ninh được chính thức thành lập vào ngày 30.4.1976. đây là một dấu son lịch sử đánh dấu sự ra đời của một thư viện tỉnh biên giới thuộc miền Đông Nam Bộ với cái tên đầu tiên là Thư Viện Tây Ninh – Hà Tây kết nghĩa.             Hơn 35 năm qua là cả một chặng đường đầy ý nghĩa đối với sự hình thành và phát triển của Thư Viện tỉnh Tây Ninh, một loại hình hoạt động không thể thiếu trong lĩnh vực hoạt động văn hóa – xã hội với mục tiêu vì chiến lược con người.             Quá trình hình thành và phát triển của Thư Viện tỉnh Tây Ninh là một quá trình gay go, phức tạp bởi đặc thù của một tỉnh biên giới có chiến tranh, có tỉ lệ giáo dân cao, tình hình văn hóa tư tưởng không kém phần phức tạp. Nhưng với tinh thần trách nhiệm của những người chiến sĩ trên mặt trận văn hóa với vũ khí là sách, là kho tàng tri thức, ngành thư viện tỉnh nhà đã từng bước đưa ánh sáng cách mạng, ánh sáng chân lý soi rọi vào đời ... Xem thêm

Bản đồ

Giới thiệu

×

Thư viện tỉnh Tây Ninh được chính thức thành lập vào ngày 30.4.1976. đây là một dấu son lịch sử đánh dấu sự ra đời của một thư viện tỉnh biên giới thuộc miền Đông Nam Bộ với cái tên đầu tiên là Thư Viện Tây Ninh – Hà Tây kết nghĩa.
            Hơn 35 năm qua là cả một chặng đường đầy ý nghĩa đối với sự hình thành và phát triển của Thư Viện tỉnh Tây Ninh, một loại hình hoạt động không thể thiếu trong lĩnh vực hoạt động văn hóa – xã hội với mục tiêu vì chiến lược con người.
            Quá trình hình thành và phát triển của Thư Viện tỉnh Tây Ninh là một quá trình gay go, phức tạp bởi đặc thù của một tỉnh biên giới có chiến tranh, có tỉ lệ giáo dân cao, tình hình văn hóa tư tưởng không kém phần phức tạp. Nhưng với tinh thần trách nhiệm của những người chiến sĩ trên mặt trận văn hóa với vũ khí là sách, là kho tàng tri thức, ngành thư viện tỉnh nhà đã từng bước đưa ánh sáng cách mạng, ánh sáng chân lý soi rọi vào đời sống tinh thần của quần chúng nhân dân mọi tầng lớp. Thư viện từ không tới có và ngày càng lớn mạnh, nhân dân từ chỗ có phong trào đọc sách lẻ tẻ dẫn tới có nhu cầu đọc sách rộng rãi.

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực

Địa điểm

Giải trí